Test dig selv: Er du arbejdsnarkoman?

Er du i tvivl om du er engageret i dit arbejde eller om dit forhold til jobbet er usundt? Grænserne mellem arbejd og fritid bliver gradvist visket ud, og derfor oplever flere og flere, at det er svært at skelne. Tager du arbejde med hjem, tilsidesætter du familie og venner, og taler du mest om arbejde, kan du være arbejdsnarkoman.

Klassiske symptomer på arbejdsnarkomani er søvnløshed, rastløshed og stress, så der er grund til at gøre noget ved det, hvis du opdager, at du er blevet afhængig af jobbet.

Test dig selv herunder for at få en bedre fornemmelse af, om du er arbejdsnarkoman. Testen består af 7 spørgsmål. Når du har besvaret dem, får du en indikation af, om du er afhængig af jobbet. Du vil blive placeret i en af to kategorier afhængigt af dit forhold til dit arbejde.

Testen for arbejdsafhængighed er vejledende og kan bruges til refleksion, dialog og handling. Du skal forvente at bruge ca. 2 minutter på at udfylde testen:

Markér i hvor høj grad udsagnet passer på dig i hvert spørgsmål.

Hvis du svarer ”En stor del af tiden” eller ”Hele tiden” fire eller flere spørgsmål, kan du kategoriseres som arbejdsnarkoman.

1. Du tænker på , hvordan du kan frigøre mere tid til at arbejde.

 
 
 
 
 

2. Du bruger meget mere tid på at arbejde, end du ugentligt havde tænkt dig.

 
 
 
 
 

3. Du arbejder for at kunne reducere følelsen af skyld, angst, hjælpeløshed eller depression.

 
 
 
 
 

4. Du er blevet fortalt af andre, at du skal skære ned på arbejdet – uden at lytte til dem.

 
 
 
 
 

5. Du bliver stresset, hvis du forhindres i at arbejde.

 
 
 
 
 

6. Du nedprioriterer hobbyer, afslappende aktiviteter og/eller motion på grund af dit arbejde.

 
 
 
 
 

7. Du arbejder så meget, at det har en negativ effekt på dit helbred.

 
 
 
 
 

Spørgsmål 1 af 7