I dag skal det handle om nogle af de fælder, jeg ofte ser arbejdspladser falde i – og som risikerer at øge stressproblemet.

De sidste 15 år har jeg rådgivet og undervist over 600 arbejdspladser – både offentlige og private – og set en del velmenende initiativer til at bringe stressniveauet og sygefraværet ned.

Problemet er bare, at der ofte kun prioriteres enkeltstående tiltag, men ingen følger op og de fleste steder sættes emnet stress og trivsel stort set ikke på dagsordenen.

Se om din arbejdsplads er faldet i nogle af stressfælderne og få input til, hvad I kan gøre i stedet.

Fælde # 1
I tør ikke tale om stress af frygt for, at problemet vokser

”Hvis vi arrangerer et foredrag eller kursus om stressforebyggelse, sender vi et signal om, at vi har et problem.” Jeg hører ofte ledere, der er bange for, at problemet skal virke større end det er, hvis man taler om det.

Det sker også tit, at medarbejderne taler om, at de er stressede, mens lederne primært taler om travlhed og ikke mener, at der er problemer med stress.

Hvis medarbejderne er stressede, går det ikke væk af, at man ikke taler om det. Tværtimod.

Vejen til et sundt arbejdsmiljø er at aftabuisere stress ved at tale om det og skabe en kultur, hvor det er ok at tale om, hvordan man har det.

En let måde at tage samtalen op er gennem et foredrag, hvor alle får samme nuancerede viden og et fælles sprog – og hvor de mange myter om stress afklares.

Det at italesætte emnet er netop en af de ting, der er kendetegnende for de arbejdspladser, der har succes med at nedbringe stressniveauet. 

Ved at have en fælles viden og sprog er det lettere at tale om problemet og skelne mellemtravlhed og stress. På den måde kan I undgå at komme til at tale problemer op og gøre dem større end de er og drænes for energi.

Ekstra tip: Husk endelig også at tale om løsninger og gøre mere af det, der fungerer godt.

Fælde # 2
I klæder ikke lederne på til at forebygge stress hos medarbejderne

”Lederne har for travlt….” eller ”Timingen er dårlig lige nu, da vi har fokus på andre ting.”

De udmeldinger hører jeg ofte, selvom der er et stort problem med stress på arbejdspladsen og måske også et højt sygefravær.

Lederen har en central og vigtig rolle i at forebygge og håndtere stress hos medarbejderne.

Det er tilmed lederens ansvar, at medarbejderne ikke bliver syge af at gå på arbejde og en leder skal gribe ind, hvis en ansat har det skidt pga. overbelastning.

Ledere vil generelt gerne hjælpe, men de ved ikke hvordan.

Undersøgelser fra Danmark viser, at ca. halvdelen af ledere ikke føler sig klædt godt nok på, til at håndtere stress (NFA, Andersen M.F. m.fl. 2016).

Et let og konkret tiltag kan være at arrangere et kursus for lederne med viden og værktøjer om stressforebyggelse.

På den måde kan I også forebygge, at lederne selv går ned med stress, da undersøgelser nemlig viser, at mange ledere selv er på vippen til en sygemelding (Ledernes Hovedorganisation, 2015).

Ekstra tip: Kurserne for ledere bør være obligatoriske, da I sender et signal om, at det ikke er vigtigt, hvis det er valgfrit.

Fælde # 3
I får ikke prioriteret stressforebyggelse og trivsel løbende og har ikke en strategi på området

I er måske ikke afklarede i jeres holdning som arbejdsplads til stressforebyggelse og trivsel.

I sætter det derimod på dagsordenen og tager nogle tiltag, når problemet bliver tydeligt fx i en APV eller trivselsmåling.

Det er selvfølgelig godt at gøre noget der – og bedre sent end aldrig – men I kunne måske have undgået sygefravær, fejl, ineffektivitet og mistrivsel – og måske også et dårlig ry som arbejdsplads – hvis I havde været mere på forkant.

Det er med arbejdsmiljøet som med sundhed.

Det er ikke nok at spise et æble og løbe en tur én gang om året, hvis vi vil være sunde og have overskud, og det er heller ikke en god idé at vente med tandlægebesøget til hullerne er kommet.

Det samme gælder trivsel og stressforebyggelse på arbejdspladsen. Der er store gevinster at hente ved at fokusere på trivsel løbende og det behøver ikke at være dyrt eller tidskrævende. Det kan endda være interessant og sjovt at arbejde med.

Vil I tage medarbejdernes helbred og trivsel seriøst – og robustgøre jeres organisation ved at forebygge stress og sænke sygefraværet?

Det kan I gøre gennem rådgivning, kurser, foredrag og/eller firmaaftaler om at hjælpe jeres stressramte ud fra vores evidensbaserede metode, som bl.a. er den, der hurtigst får sygemeldte tilbage i arbejde. En sådan firmaaftale er i øvrigt gratis og kan fint fungere sammen med en evt. sundhedsforsikring.

Sammen kan vi skræddersy tiltag, der passer til jer.

Mail til pernille@growpeople.dk eller ring 26115021 for en uforpligtende snak.

 

Enkle veje til mere overskud og mindre stress

– fra Grow People

Ja tak – jeg vil gerne have gratis tips og inspiration til mere overskud og mindre stress.